AdBlue: Kas tai ir kam jis reikalingas?

AdBlue: Kas tai ir kam jis reikalingas?

 

AdBlue yra specialus skystis, naudojamas moderniuose dyzeliniuose varikliuose, siekiant sumažinti kenksmingų išmetamųjų teršalų kiekį. Jis susideda iš 32,5% karbamido ir 67,5% demineralizuoto vandens. Šis mišinys įpurškiamas į išmetimo sistemą, kur vyksta cheminė reakcija, vadinama selektyvine katalitine redukcija (SCR).

AdBlue funkcija

AdBlue yra būtinas, norint sumažinti azoto oksidų (NOx) emisijas, kurios yra vienos iš pagrindinių oro taršos šaltinių ir prisideda prie rūgštėjimo, smogo bei sveikatos problemų. Kai AdBlue įpurškiamas į išmetimo sistemą, jis suskyla į amoniaką ir anglies dioksidą. Amoniakas reaguoja su azoto oksidais SCR katalizatoriuje, paverčiant juos nekenksmingais azotu ir vandens garais.

Naudojimo privalumai

  1. Aplinkos apsauga: AdBlue naudojimas padeda ženkliai sumažinti NOx emisijas, prisidedant prie švaresnės aplinkos.
  2. Atitiktis teisės aktams: Daugelis šalių reikalauja, kad dyzeliniai varikliai atitiktų griežtus taršos standartus. AdBlue naudojimas leidžia pasiekti šiuos standartus.
  3. Geresnė variklio veikla: Tinkamai naudojant AdBlue, varikliai veikia efektyviau ir gali turėti ilgesnį tarnavimo laiką.

Kaip naudojamas AdBlue?

AdBlue bakas paprastai yra šalia dyzelino bako ir yra atskiras užpildymo taškas. Kai kurie automobiliai turi AdBlue indikatorių, kuris praneša, kada reikia papildyti skystį. AdBlue paprastai parduodamas specialiose talpose ir gali būti papildytas degalinėse ar specializuotuose servisuose.

adblue programavimas:

Mūsų teikiamos paslaugos – spauskite čia

 

[ux_html] [/ux_html] [row style=”collapse” width=”full-width”] [col span=”8″]

Keletas svarbių dalykų, kuriuos reikėtų žinoti apie AdBlue:

 

  • Naudojimo dažnumas: AdBlue reikia reguliariai papildyti, nes jis suvartojamas proporcingai dyzelino suvartojimui (apie 1-3% dyzelino kiekio).
  • Laikymo sąlygos: AdBlue turėtų būti laikomas vėsioje ir sausoje vietoje, kad būtų išvengta užšalimo arba karščio poveikio. Optimali laikymo temperatūra yra nuo -11 °C iki +30 °C.
  • Tinkamumo laikas: AdBlue galiojimo laikas yra apie vienerius metus nuo pagaminimo datos, jei laikomas tinkamomis sąlygomis.
  • Netoksiškumas: AdBlue yra netoksiškas ir nekenksmingas aplinkai, tačiau tiesioginis kontaktas su oda gali sukelti nedidelį dirginimą.
  • Saugus naudojimas: Niekada nemaišykite AdBlue su dyzelinu ar kitais skysčiais, nes tai gali sugadinti jūsų transporto priemonės išmetimo sistemą.
  • Transporto priemonės rodikliai: Dauguma modernių dyzelinių automobilių turi indikacines sistemas, kurios įspėja vairuotoją, kai AdBlue lygis yra žemas.
  • Klaidų išvengimas: Neteisingai papildžius AdBlue ar supylus jį į netinkamą baką, gali prireikti brangiai kainuojančio remonto.
[ux_image id=”885″] [/col] [col span=”4″] [/col] [/row]

Buy now

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.